carrier.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Geen Advertenties

AUB.

Monark Carrier (PTT)
FOR ENGLISH TRANSLATION, PLEASE SCROLL DOWN.

 

 
Hallo,!! allemaal.
 
Welkom op onze Monark carrier-site.
Hier laten wij de komende maanden ons bakbrommer opknap project zien...
Tevens proberen wij hierover zoveel mogelijk informatie te vergaren en door te geven...
 
Mijn vriendin en ik hebben allebei een PTT-bromcarrier uit de 60er jaren, daar werden destijds de pakjes mee weggebracht.
Daarvoor werd dat met de trapbakfiets gedaan, deze werden al in 1934 gebruikt.
Vanaf 1963 werden hier de bromcarriers van het Zweedse merk Monark voor gebruikt.
Zover wij weten werden verschillende onderdelen van het frame in Zweden speciaal aangepast voor de Nederlandse markt, zoals de zijspatborden, die in andere landen niet gebruikt werden.
Ook het frame werdt zo aangepast, zodat daar een JLO motor op paste.
Voor de PTT werd het frame zelfs zo aangepast, dat de mahonie houten bak van de trapbakfiets daar nu goed op paste.
 
Al in 1958 werd de Monark carrier verkocht door de fa.: Groothandel Westor uit Amsterdam. ( zo aan de afbeelding te zien, waren deze toen nog ongewijzigd.) deze had het type nummer 1731, en kreeg het toelatingsnummer D2034.
Pas toen wij drie kleine gaatjes in het frame vonden waar precies het Monark ebleem op paste waren wij er zeker dat dit een Monark carrier was.
 
Mijn vader, die zijn hele leven postbesteller bij de PTT geweest is, vertelde mij dat hij in 1965 zijn bromfiets certificaat op zo'n Carrier gehaald heeft. (zie Fotoalbum)
 
Verders staan er veel foto's bij van het opknappen van deze PTT-bromcarrier. (dubbel klik op Fotoalbum)
Wij heb nog een tijdje getwijfeld om deze origineel zou laten, maar na revisie van motor, uiteindelijk toch besloten om te gaan restaureren...
Het frame is gestraald, verzinkt en geprimerd en gespoten. (met dank aan Cor uit Amstelveen).
Gelukkig zat er nog wat originele verf in het gereedschapskistje, zodat we de verf goed na hebben kunnen laten maken.
De mahonie houten bak is bijna klaar.
De motor is greviseerd, met zeer veel hulp van Clemens van het JLO-museum;

                                             http://www.jlomuseum.nl

De meeste onderdelen die wij miste hebben wij nog kunnen kopen in Zweden, of na moeten laten maken...... met dank aan onze oude lasser/smid W.vd. Geest.

Door onze speurtochten over alle sites, en zeker in de Zweedse, zijn wij aardig wat enthausiaste mensen van bakfietsen tegen gekomen.
Een daarvan is Peter, die een vrij grote bromfiets site in Zweden heeft, en die het heel spannend vond toen wij hem onze carriers liet zien.
Hij had onze Nederlandse Monark carriers nog nooit gezien en heeft ons gevraagd of hij onze informatie en foto's mocht gebruiken voor zijn site.
Wij waren natuurlijk heel trots dat onze 'bakkies' op zo'n grote site mochten staan.
 
                             http://www.mo-ped.se/brommers/monark.htm
 
 
 
Ook onze dank aan Tirza M. uit Amsterdam; wij mochten een originele  PTT. trapbakfiets van haar ovenemen....
We zullen proberen deze mooi te restaureren...

Voor diegenen die deze carrier echt leuk vinden en er graag ook een zouden willen hebben, en het niet erg vinden om er een stukje voor te moeten rijden, er worden genoeg van deze carriers aangeboden op een site in Zweden (welliswaar niet helemaal het Nederlandse model, maar deze komt heel erg dicht bij)

                     http://www.blocket.se/li?q=flakmoped+&ca=11_s&c=0&w=3
 
 
Voor onderdelen en soms ook complete carriers; 
 
 
 
 
Aan de linkerzijde van deze pagina staan een aantal links naar bakfiets sites, onderdelen, forums, en andere sites over bromfietsen, Monark of carriers.
Beslist de moeite waard om eens rond te kijken.
 
Zover ons verhaal...
Er worden meer foto's bijgevoegd naar gelang de restauratie vordert.
Natuurlijk is alle informatie en afbeeldingen van de Monark bromcarrier zeer welkom.
 
Geef gerust kommentaar, op-of aanmerkingen.. reakties graag naar: mcjvanaken@wanadoo.nl
 Alvast bedankt en veel plezier.

Mvg. Marc/Judy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello, everyone.

Welcome to our Monark carrier site.
The comming months we would like to show you our restauration project of our Swedish/Dutch carrier (flakmoped).
Also we try to exchange as much information as possible about these carriers.
 
Me and my girlfriend both have a Monark carrier from the 60's, these carriers were used by the Dutch Postal Services to deliver parcels, before that time, even around 1934, cycle-carriers were used.
Monark carriers were in use from 1963.
As far as we know, some parts were specialy made in Sweden to fit Dutch law requirements, like the side boards, these were not used in other countries.
Also the suspending was changed to fit a JLO motor.
The frame was custom made in Sweden to fit the old solid mahogany barch (flak) from the Postal cycle-carriers.
 
As early as 1958, Monark carrier was sold in Holland by the firm: Groothandel Westor in Amsterdam. (old model) it was given the type name 1731, and an admission number D2034.
We were not sure our carriers were Monark, until we found three little holes, exactly fitting the Monark emblem.
 
My father, who used to work for the Postal Services all his life, told me he had received his moped license on such a carrier (see Fotoalbum).
 
Futhermore we have included a lot of pictures of the progress of our carrier from the time we bought it, till now. (dubble click Fotoalbum).
We have been doubt for a while, if we should or shouldn't restore the carrier, but we decided to go on with the restoration.
The frame has been sand-blasted, coated with a thick layer of zink, primed and painted. (thanks to Cor from Amstelveen)
We were lucky to find some of the original paint in the toolbox, so we weer able to copy the colour very well...
The original mahogany barch is almost ready, it has turned out very nice...

We have been able to buy most of the missing parts in Sweden, or copy them, thanks to our old local welder/blacksmith W.vd. Geest.

The motor has been revised, with a lot of help from Clemens, who has got the JLO museum in Holland.

                                              http://www.jlomuseum.nl
 
 
 
In our search on the internet, we have encountred a lot of enthousiaste people, one of them is Peter from Sweden, who has got a large moped site.
He was very exited when we showed him our Dutch carriers, he had never seen this model before, and asked our permission to use this information for his site.
Off course we are proud to see our carriers on this site.
                            
                            http://www.mo-ped.se/brommers/monark.htm
 
 
Also our thanks go out to Tirza M. from Amsterdam, who kindly sold us her old original cycle-carrier....
We shall try to restore it well...

For those who really like this carrier and would like to own one, ( and don't mind to travel some distance ), A lot of simular carriers are sold on a site in Sweden, (not the Dutch model, but it is very close),

                    http://www.blocket.se/li?q=flakmoped+&ca=11_s&c=0&w=3
 
 

Also for parts and sometimes complete flakmoeds;

 
 
 
On the left side of this page, there are some links to carrier sites, spare parts, Forums, mopeds, and Monark.
I recommend everybody to take a look on these sites... 
 
So ar our story.
More pictures will be added during the restauration.
Off course all information about the Monark carrier is more than welcome....
 
Please give any comment you like.!  mail to: mcjvanaken@wanadoo.nl
Thank you very much, and have fun..
 
Greetings. Marc/Judy.

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl